Chính sách giao dịch chung

Chính sách giá

Trên website www.kerina.com.vn (“Kerina Việt Nam”), toàn bộ sản phẩm đều có thể mua với giá tốt.

Bằng việc minh bạch thông tin sản phẩm và hướng dẫn chi tiết, Kerina Việt Nam giúp người dùng tìm được sản phẩm tốt nhất cho mình.

Chính sách đổi trả 

Thời hạn đổi trả hàng hóa khi mua hàng tại Kerina Việt Nam được thực hiện trong thời hạn 07 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu đổi trả từ Khách hàng.

Kerina Việt Nam sẽ thực hiện các phương thức 01 đổi 01 hoặc hoàn tiền bằng cách chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản khách hàng cung cấp qua các nền tảng giao tiếp kinh doanh mà Kerina Việt Nam sử dụng. Các chi phí hoàn tiền sẽ do Kerina Việt Nam chịu trách nhiệm.

Chính sách giao hàng

Việc tính phí giao hàng sẽ được Kerina Việt Nam thông báo trực tiếp cho mỗi lần giao sản phẩm. Kerina Việt Nam sẽ thực hiện giao hàng đúng địa chỉ khách hàng yêu cầu sau khi xác nhận thông tin đơn hàng và trong thời hạn từ 03 đến 07 ngày tùy địa điểm giao hàng được áp dụng. Nếu có bất kỳ sự phát sinh nào gây trậm trễ cho việc giao hàng, Kerina Việt Nam sẽ thông báo ngay trong ngày cho Khách hàng để hai bên cùng giải quyết.

Nghĩa vụ chung của bên bán và bên mua

Mỗi giao dịch sẽ được thực hiện đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Mọi phát sinh khi mua bán hàng hóa được giao dịch theo phương thức thỏa thuận trực tiếp giữa bên bán và bên mua. Bên bán và bên mua phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, thực hiện đầy đủ các quyền lợi và nghĩa vụ như cam kết khi phát sinh cho mỗi lần giao dịch mua bán hàng hóa.